Nuomonė

About This Project

Sveiki visi bėgantieji ir griebiantieji visa, kas duodama.

Nesumeluosiu sakydama, kad mintims virtus skurdesnėms, puošnesnio žodžio paieškoms tapus nereikalingoms ir visai žmonijai pavirtus sistemizuotai, kur ne kur kaip koks rezistencinis judėjimas iškyla vienas kitas rašytojas. Tiesa, šiandien jau ir pats rašytojo statusas gerokai pakitęs – parašai vieną kitą sakinį, būtinai paviešini ir, žiūrėk, jau tapai rašančiu. O man dėl viso to yra taip gaila, taip žiauriai neapsakomai gaila.
Kaip pavyzdį pasirinkau jaunuolį rašytoją Šapoką, kurį dievina bemaž visa Lietuvos jaunuomenė. Tekstai apie meilę, apie ilgesį – žodžiu, viskas, kas tarnauja visuomenei. Nesakau, kad jis blogai rašo, tikrai ne. Tik ar nėra pikta, kad momentiniai tekstai publikuojami, spėju, be jokio daugkartinio eilių prasmės patikrinimo; kad nėra stengiamasi eilinio, buitiško žodžio pakeisti tokiu, kuris sakytų „TAIP! ČIA UŽKODUOTA POEZIJA!“; ar, galiausiai, ne pikta, kai tekstai pateikiami su elementariomis klaidomis?
Kita vertus, tiek to, tegu būna tos klaidos, tegu ir mintis būna visiems prieinama, tegu. Tik mielieji, kodėl mes taip skubam garbinti tuos, kurie paprasčiausiai prisivertė į rankas paimti rašiklį ir išlieti išties elementarią mintį. Noriu tikėti, kad dauguma mūsų savyje brandinam dideles ir gražias mintis, kurios be jokios abejonės bet kada gali būti užrašytos. Su prasme, su išjautimu, be klaidų.
Nebūkite momentiniai, būkite amžini.
Ir dar. Žinot, mano senelis savo gyvenimo knygą rašė visą gyvenimą. Visą. Nėkart nebandydamas spausdinti paviršutiniško varianto. Štai iš kur tos kokybės troškimas.

Category
Rašto darbai